Trường TH Ayun số 1 tổ chức lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023

                         Trường TH  Ayun số 1 tổ chức lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa lớp 3 năm  học 2022-2023

Ngày 12/4/2022, trường TH Ayun số 1 đã tổ chức thực hiện đề xuất, lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022 – 2023.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023:

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/20218 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018;

- Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa tỉnh Gia Lai ;

- Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Quyết định số 584/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Công văn số 92/GDĐT-TH ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mang Yang về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023 theo Thông tư 25/2020/TT-BGDĐ;

Nhà trường đã ban hành kế hoạch số 20/KH-AY1 ngày 02/4/2022 về việc tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023.

  • Quy trình đề xuất lựa chọn sách giáo khoa

Bước 1. Quy trình đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 cấp tổ

 Tổ trưởng chuyên môn tổ chức cho giáo viên trong tổ nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa từng môn học cụ thể như sau:

Các môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh.

Sau thời gian nghiên cứu, thảo luận từ 02/4 đến 09/4/2022 tổ trưởng chuyên môn đã tổ chức cho giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 1 bản sách giáo khoa cho mỗi môn học. Trên cơ sở các nội dung thảo luận và kết quả kiểm phiếu, tổ trưởng chuyên môn lập thành biên bản và danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất có đầy đủ chữ ký của các thành viên.Việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 cấp tổ hoàn tất vào ngày 09/04/2022.

Bước 2. Quy trình đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 cấp trường

Hiệu trưởng đã tổ chức cuộc họp với các thành phần như sau: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn ngày 12/04/2022. Buổi họp đã thống nhất danh mục sách giáo khoa do nhà trường đề xuất cho năm học 2022-2023 và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh họp đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 cấp trường:

Hình ảnh tổ chuyên môn tổ chức lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023
Hình ảnh lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023 cấp trường

 

                                                                                                                                         Tin, ảnh: Trường TH Ayun số 1

Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 11
Tháng 08 : 279
Năm 2022 : 4.861
Thursday, 18/08/2022 - 17:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC AYUN SỐ 1